Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692

Certifikovaná metodikaV roce 2013 byla vytvořena první Certifikovaná metodika  pro VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ
(certifikovaná metodika)
Autoři
Ing. Aleš Hanč, Ph.D. – ČZU v Praze
Ing. Petr Plíva, CSc. – VÚZT, v. v. i. Praha
Oponenti metodiky
Ing. Michaela Budňáková – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Martin Dubský, Ph.D. – Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Certifikovaná metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR – Odborem rostlinných komodit pod č. j. 81090/2013-MZE-17221
Ke zpracování certifikované metodiky bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QI91C199 „Optimalizace technologie faremního vermikompostování“
Odkaz ke stažení 

Kalifornské žížaly je na jaře možno použít pro likvidaci nedokonale rozloženého kompostu, staré trávy a listí z minulého roku, čímž odpadá možnost nebezpečného pálení starých biologických odpadů. Díky tomuto odpadu je možné chov kalifornských žížal založit a dále je krmit novým odpadem v podobě sekané trávy. Jako další příklad krmiva, jenž může být použit jako krmivo pro kalifornské žížaly je i plevel, působením kalifornských žížal dojde ke zničení semen plevele.

Takže nehrozí rozšíření plevele při hnojení produktem kalifornských žížal – vermikompostem. Kalifornské žížaly mají výhodu proti klasickému kompostování, že díky trávícím enzymům likvidují patogenní látky, takže lze zpracovávat i shnilé ovoce, zkažené potraviny a  ostatní biologické odpady bez nebezpečí. Námi doporučovaná doba vermikompostování je minimálně 10 měsíců. Proto když založíte váš domácí vermikompostu v tomto období, je vhodná doba pro vytěžení vermikompostu příští jaro.  A na celý rok budete mít vyřešený problém s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady i domácnosti

Péče o chov kalifornských žížal těsně po zimě

Je potřeba nechat vrchní zmrzlé vrstvy rozmrznout, do té doby nelze s chovem kalifornských žížal  nic dělat. Kalifornské žížaly jsou ve vnitřních a spodních částech chovu. Kde se drží teplo.

Po rozmrznutí vrchní vrstvy se kalifornské žížaly rozlézají po celém profilu chovu. Je třeba  počkat ještě 2 týdny až se hustota žížal v krmivu  zrovnoměrní a ustálí (pokud není v chovu krmivo spotřebováno – pak je třeba krmit okamžitě po rozmrznutí ).

Po rozmrznutí  se začínají kalifornské žížaly více rozmnožovat – jsou vidět jejich vajíčka (kokony). Kokony jsou kulaté zeleně průsvitné útvary o velikosti asi 1 mm. V jejich středu jsou 2 zárodky žížal. Po vylíhnutí se objevují  malé žížalky vypadají jako tenké bílé nitky. V chovu je možné také spatřit bílé krátké, rychle se pohybující živočichy. Jsou to chvostoskoci zpracovávají nejmenší částečky odpadů a žijí v harmonii s kalifornskými žížalami. Chvostoskoci jsou užiteční, objevují se ve vrstvách chovu ještě před samotnými kalifornskými žížalami

Vlivem intenzivního sněžení během zimy po rozmrznutí jsou okraje chovu neúměrně mokré s minimem žížal. Prostředek dobře nakrmeného chovu na podzim má menší vlhkost s dostatečným počtem kalifornských žížal.  V průběhu jara se vlhkost v celém chovu kalifornských žížal stabilizuje.

Půda je dynamický živý systém, který se tvoří, vyvíjí a udržuje vlivem okolního prostředí.

Vermikompostem  navracíme energii zpět do půdy aby mohla být opět využita pro růst rostlin a tím byly vytvořeny přirozeně optimální podmínky pro jejich důležitou roli – produkci kyslíku. Zvyšování obsahu organické hmoty pomocí vermikompostu do  půdy znamená i větší schopnost vázat,  resp. uskladňovat v půdě emise uhlíku.

Positivní působení vermikompostu  na půdu, život v půdě i život rostlin  vytváří komplexní efekt: Vermikompost  zlepšuje zpracovatelnost půdy,  zvyšuje sorpční schopnosti lehčích půd, nakypřuje utužené a těžké půdy, může redukovat choroby rostlin i působení škůdců, snižuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH, zvyšuje vodní jímavost a vodní kapacitu, snižuje vodní erozi na svazích, snižuje spotřebu vody, zabraňuje vysychání půd, dlouhodobě zabezpečuje rostliny důležitými živinami, zvyšuje klíčivost osiv i sadby, regeneruje narušené půdy a podporuje život v půdě.

Zlepšená vodní jímavost půdy zlepšuje zpracovatelnost půdy a snižuje spotřebu energie při jejím obdělávání. Lepší vodní jímavost (organická půdní substance je schopna absorbovat až 20krát  množství vody ve své hmotnosti) může přispět k omezení eroze půd, právě tak jako předcházet povodním

Kalifornské žížaly jsou vhodné pro likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. Ale také mohou sloužit jako krmivo. Kalifornské žížaly  jsou nejen bohaté na lehce stravitelné proteiny, ale i na minerální látky a to především na  vápník. Vápník je obsažen v tělech kalifornských  žížal ve vápenných žlázách a napomáhá při růstu kostí a tvorbě vajec. Hormony produkované žížalami pozitivně ovlivňují růst a enzymy zase zdravý metabolismus.

Pstruzi byli krmeni zmraženými žížalami a jejich růst byl mnohem lepší ve srovnání se pstruhy, kteří byli živeni komerčními peletami.

Tak stejně je možné použít kalifornské žížaly pro krmení akvarijních ryb. Pokud si založíte vlastní chov, máte jistotu původu krmiva. Díky rychlosti jakou se kalifornské žížaly množí, budete mít dostatek kalifornských žížal na krmení. 

Rychlost zpracování biologických  odpadů

Kalifornské žížaly velice intenzivně zpracovávají veškerý biologický odpad. V běžném kompostu nejsou obsaženy organismy, které by jej rozkládaly takovou rychlostí, jako kalifornské žížaly a ani zahradní žížaly nerozkládají kompost tak intenzivně.

Kalifornské žížaly, díky svému trávicímu traktu likvidují i patogenní látky a plísně, které v obyčejném kompostu přežívají .

Biologický odpad je navíc zpracováván i během zimy, takže na jaře je podzimní kompost již zpracován na vermikompost. Rychlost zpracování záleží na poměru hmotnosti počáteční násady a hmotnosti biologického odpadu. Naše možnosti zpracovat biologické odpady se pohybují od řádově desítek kilogramů až po tisíce tun. Doporučená doba vermikompostování je 10 měsíců. Proto každému zákazníkovy pomáháme projektovat jeho chov,  aby mu krmivo pro kalifornské žížaly (odpad) vydrželo celý rok a byl zachována kontinuita chovu

Kvalita vyrobeného vermikompostu  je podstatně vyšší než běžného kompostu.

Vermikompost obsahuje totiž enzymy (Zpracovávané biologické odpady projdou trávicí soustavou žížal, kde se tak dostanou do výměšků kalifornských žížal. Výměšky tvoří vlastní hmotu hnojiva.). Enzymy obsažené ve vermikompostu po hnojení rostlin všeho druhu zvyšují úrodu ( o 30 %) a rostliny mají bohatší vzrůst.Díky vermikompostu jsou rostliny  odolnější proti chorobám a škůdcům, jsou vermikompostem posílené.

Enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě, využitelnost minerálních látek v půdě je běžně 40 – 50 %, s obsahem enzymů z vermikompostu je jejich využitelnost v půdě 80 – 90 %.

Mezi další vlastnosti  vermikompostu patří retenční schopnost, tj. schopnost zadržovat v půdě vodu. Vermikompost vždy dosahuje vysoké hodnoty pH. Minimálně je pH u vermikompostu 8. Proto je vermikompost vhodný i pro hnojení kyselých půd.  Trávicí trakt kalifornských žížal likviduje patogení látky, proto nehrozí rozšiřování plísňových a houbových chorob.

Vermikompost je podstatně dokonaleji zpracovaný než běžný kompost. Vermikompost se snadno vstřebává, takže jej lze aplikovat i na povrch půdy například travnatých ploch, při hnojení rostlin, které se obdělávají se vermikompost zapravuje do půdy v dosahu kořenů rostlin.

Ukázka kalifornských žížal v zimě

 Chovy kalifornských žížal v zimě namrzají jen na povrchu. Vytvoří se jen tenká zmrzlá vrstva. Správně založený chov nepromrzá do hloubky. Rozkladem biologických materiálů se totiž uvolňuje teplo, kalifornské žížaly rozklad podporují. Správně založený chov je vrstva nejméně 0,3 m až 0,5 m (Při objemu nejméně 1 m3.) vlhkého biologického rozložitelného materiálu. Tehdy kalifornské žížaly se množí a přeměňují v hlubších vrstvách biologické materiály.

Aby kalifornské žížaly měly i ve větších mrazech dostatek krmiva, je potřeba dodat žížalám na podzim dostatek vlhkého krmiva, v množství větším než při běžném krmení. Krmivo musí splňovat optimální podmínky (teplota do 35 0 C, vlhkost nad asi 60 %). Venkovní teploty jsou nad  – 5 C.

Pokud je třeba kalifornské žížaly i při nízkých teplotách nakrmit, stáhne se z povrchu chovu tenká zmrzlá vrstva a doplní se krmivo, které se vidlemi zapraví do spodních vrstev. Tenká zmrzlá vrstva se vrátí opět na své místo.

Potřeba krmení je v těchto případech:

  1. Žížaly dosavadní krmivo spotřebovaly – pod tenkou vrchní vrstvou je již tmavá vrstva vermikompostu.
  2. Je potřeba se rychle zbavit biologických rozložitelných odpadů – nejčastěji při domácím vermikompostování kuchyňských odpadů.

Chovy kalifornských žížal je třeba občas zkontrolovat i v zimě.

Ukázka kalifornských žížal v zimě

Kalifornské žížaly ve správně vedeném chovu přežijí i velké mrazy. Kalifornské žížaly zalézají do nižších vrstev chovu kde se díky rozkladu biologických materiálů drží teplo. Kalifornské žížaly rozklad podporují. Tato fáze pomáhá i ke zkvalitnění vermikompostu, kalifornské žížaly rozkládají zbytky rozložitelného materiálu, které vynechali v teplém období a zpracovávají i pro ně hůře zpracovatelný materiál. Chov kalifornských žížal nepromrzne pokud je minimální velikost chovu 1m3. V těchto podmínkách se mohou kalifornské žížaly stále množit.