Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692

Nezařazené

Certifikovaná metodikaV roce 2013 byla vytvořena první Certifikovaná metodika  pro VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ
(certifikovaná metodika)
Autoři
Ing. Aleš Hanč, Ph.D. – ČZU v Praze
Ing. Petr Plíva, CSc. – VÚZT, v. v. i. Praha
Oponenti metodiky
Ing. Michaela Budňáková – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Martin Dubský, Ph.D. – Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Certifikovaná metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR – Odborem rostlinných komodit pod č. j. 81090/2013-MZE-17221
Ke zpracování certifikované metodiky bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QI91C199 „Optimalizace technologie faremního vermikompostování“
Odkaz ke stažení