Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692

Vermikompost

Půda je dynamický živý systém, který se tvoří, vyvíjí a udržuje vlivem okolního prostředí.

Vermikompostem  navracíme energii zpět do půdy aby mohla být opět využita pro růst rostlin a tím byly vytvořeny přirozeně optimální podmínky pro jejich důležitou roli – produkci kyslíku. Zvyšování obsahu organické hmoty pomocí vermikompostu do  půdy znamená i větší schopnost vázat,  resp. uskladňovat v půdě emise uhlíku.

Positivní působení vermikompostu  na půdu, život v půdě i život rostlin  vytváří komplexní efekt: Vermikompost  zlepšuje zpracovatelnost půdy,  zvyšuje sorpční schopnosti lehčích půd, nakypřuje utužené a těžké půdy, může redukovat choroby rostlin i působení škůdců, snižuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH, zvyšuje vodní jímavost a vodní kapacitu, snižuje vodní erozi na svazích, snižuje spotřebu vody, zabraňuje vysychání půd, dlouhodobě zabezpečuje rostliny důležitými živinami, zvyšuje klíčivost osiv i sadby, regeneruje narušené půdy a podporuje život v půdě.

Zlepšená vodní jímavost půdy zlepšuje zpracovatelnost půdy a snižuje spotřebu energie při jejím obdělávání. Lepší vodní jímavost (organická půdní substance je schopna absorbovat až 20krát  množství vody ve své hmotnosti) může přispět k omezení eroze půd, právě tak jako předcházet povodním

Kvalita vyrobeného vermikompostu  je podstatně vyšší než běžného kompostu.

Vermikompost obsahuje totiž enzymy (Zpracovávané biologické odpady projdou trávicí soustavou žížal, kde se tak dostanou do výměšků kalifornských žížal. Výměšky tvoří vlastní hmotu hnojiva.). Enzymy obsažené ve vermikompostu po hnojení rostlin všeho druhu zvyšují úrodu ( o 30 %) a rostliny mají bohatší vzrůst.Díky vermikompostu jsou rostliny  odolnější proti chorobám a škůdcům, jsou vermikompostem posílené.

Enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě, využitelnost minerálních látek v půdě je běžně 40 – 50 %, s obsahem enzymů z vermikompostu je jejich využitelnost v půdě 80 – 90 %.

Mezi další vlastnosti  vermikompostu patří retenční schopnost, tj. schopnost zadržovat v půdě vodu. Vermikompost vždy dosahuje vysoké hodnoty pH. Minimálně je pH u vermikompostu 8. Proto je vermikompost vhodný i pro hnojení kyselých půd.  Trávicí trakt kalifornských žížal likviduje patogení látky, proto nehrozí rozšiřování plísňových a houbových chorob.

Vermikompost je podstatně dokonaleji zpracovaný než běžný kompost. Vermikompost se snadno vstřebává, takže jej lze aplikovat i na povrch půdy například travnatých ploch, při hnojení rostlin, které se obdělávají se vermikompost zapravuje do půdy v dosahu kořenů rostlin.