Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692

Chov a využití kalifornských žížal

Kalifornské žížaly stráví veškerý biologický materiál rostlinného i živočišného původu, toho se využívá při likvidaci biologických odpadů. Biologický materiál projde trávicím ústrojím kalifornských žížal a žížaly ho vylučují v podobě trusu, trus je hutný černé barvy, takže připomíná černozem. Není v trusu vůbec žádný podíl hlíny. Trus má vlastnosti nejkvalitnějšího hnojiva, proto je tak výhodný chov kalifornských žížal. Biologický materiál (může být i jako odpad ) je původně velkého objemu, který je po zpracování žížalami značně zmenšen, čehož se využívá kromě dalších předností  ke zmenšení objemu biologických odpadů pro lepší skladovatelnost a dopravu.

V chovu  je třeba zabezpečit vlhkost zkrmovaného materiálu.

Rozsah potřebné vlhkosti je široký – od obsahu vody obsažené v samostatném rostlinném materiálu, který se projeví vlhkostí ve vrstvě materiálu (zapaření a hnití materiálu) přes vlhkost z atmosférických srážek (déšť, sníh). Nevadí ani velký obsah vody v krmivu žížal. Takže není třeba mít obavy z nadměrné vlhkosti. Jen vadí žížalám vyložené záplavy, kdy se žížaly utopí. Přesto se stalo, že po povodních po opadnutí vody se žížaly vrátili zpět do chovu do krmiva , které jim vyhovovalo.

Vlastností žížal je, že při nevýhodných chovných podmínkách – při záplavách, nebo při zcela suchém krmivu (což lze i v suchém létě zabezpečit vrstvením materiálu v chovu po vrstvách – kdy dojde k uvolnění přirozené vlhkosti), dále při nedostatku krmiva, žížaly zmizí z chovného materiálu. Po obnovení vhodných chovných podmínek se vrací zpět do chovu.

Pokud je to vyloženě výhodnější a dovolují to podmínky, je možné nahradit vrstvení zakrytím chovu starými textiliemi, igelitovými foliemi, netkanými textiliemi aj. Tím se zpomalí ztráty vlhkosti výparem. Žížaly nesnášejí světlo, proto zakrytí má výhodu v tom, že žížaly jsou na samém povrchu krmiva. V případě vrstvení, kde povrch není zakryt, se žížaly vyskytují až pod vrchní vrstvou krmiva Ale jinak je vrstvení zcela vyhovující. Tyto otázky lze podrobněji řešit v konkrétních případech,  vám zabezpečíme vhodnou technologii chovu žížal na konkrétní podmínky.

Žížaly je možné chovat na zpevněném či na nezpevněném povrchu podle situace, žížaly se drží tam, kde mají vhodné podmínky  – tedy ve vhodně vedeném chovu.

Možnosti chovu kalifornských žížal:

1 )  Chov žížal je v pásech šíře asi do3 m i více a výška je omezena jen možnostmi manipulční techniky. Nové krmivo (Nejlépe již ve stadiu rozkladu – hnití, plesnivění atd., urychlí se tak zkrmování odpadů žížalami. Rozklad krmiva může samozřejmě probíhat až v chovu ( i když zkrmování je o něco pomalejší.).

2 )  Chov žížal na ploše (plocha může být neohraničená, nebo ohraničená, venku, nebo v hale), rozloha plochy nerozhoduje. Nové hnojivo se navrství na chov žížal a pak se postupuje stejným způsobem jako v předešlém případě

3 )  Chov žížal je na ploše, žížaly se neoddělují od hnojiva, hnojivo se netěží a nechává se na ploše. To se používá v případech, kdy není zájem hnojivo odvážet pryč. Půda je  hnojena intenzivním způsobem.

4 ) Chov žížal v kontejnerech, kompostérech nebo ve vrstvách o výšce 1m i více.

Oddělování vyrobeného hnojiva (vermikompostu) od násady žížal:

Krmivo se naveze těsně k jedné, nebo i k oběma stranám pásu. Pak se počká až žížaly přelezou do nového krmiva (krmivo je vlhké). Což běžně trvá asi 2 týdny. Pak se krmivo se žížalami odsune do strany od původních pásů, které jsou pak tvořeny jen vyrobeným krmivem (vermikompostem). Samozřejmě, že ve vyrobeném hnojivu je určitý menší zbytkový obsah žížal, který se dá ještě zmenšit dodatečně po separaci hnojiva, kdy je hnojivo ještě skladováno před expedicí na místo určení. Určité množství žížal v vermikopostu je naopak žádoucí pro lepší zapravování hnojiva hlouběji  do půdy žížalami.

Příprava chovu na zimu

Spočívá v dostatečném nakrmení žížal, aby jim potrava vydržela celou zimu. Záleží na venkovní teplotě, intenzita zkrmování se řídí podle ní. Obvykle se jednorázově zaváží krmivo v dvojnásobném množství než obvykle ( Mezi zaváženími je určitá přestávka, např. do 2 týdnů a podobně, aby bylo možné případně regulovat vstupní teplotu krmiva před vypuknutím mrazů. V mrazech se teplota sama reguluje vyšším odvodem tepla do okolí.) Větší množství nevadí, bude rezerva v případě vyšších teplot a tím intenzivnější spotřeby krmiva. Vyšší vrstva zajistí též tepelnou izolaci žížal. Krmivo by mělo před zimou vlhké, tím se zabrání promrznutí chovu. V krmivu probíhá proces hnitím, čímž se v chovu udržuje příjemná teplota. V mrazech tím zmrzne jen povrchová tenká vrstva krmiva, pod ní je teplé krmivo. Teplota a tím ještě vyšší intenzita krmení a tím množení žížal se dosáhne zakrytím chovu, nebo zasypáním chovu izolační vrstvou suchého materiálu – seno, sláma a tak podobně. Izolační vrstva se pak též stane krmivem, ale není nutná, chov tak stejně nepromrzne, ale intenzita chovu se zvýší. Bez izolační vrstvy žížaly se drží ve spodku chovu, s izolační vrstvou žížaly jsou blíže povrchu – rychlost spotřeby krmení je větší, což znamená rychlejší výrobu hnojiva a větší množení žížal. I po zmrznutí žížal v povrchové vrstvě žížaly a následném rozmrznutí  povrchové vrstvy žížaly fungují opět znovu. Zazimování chovu se provede před obdobím mrazů (Obvykle listopad – prosinec), jinak se pokračuje normálně v krmení. Vlhkost krmiva se samozřejmě zvyšuje přes zimu deštěm, sněhem.

Násadou žížal do biologického odpadu vznikne chovná plocha.

 

Kalifornské žížaly jsou dodávány  zájemcům, včetně metodické pomoci

 

Použití hnojiva vyrobeného kalifornskými žížalami – vermikompostu

Jak již bylo v předešlých příspěvcích uvedeno, vermikompost je unikátní hnojivo obsahem enzymů a huminových kyselin, které jsou produktem jen kalifornských žížal.

Výhody použití vermikompostu z chovu kalifornských žížal

1 ) Větší výnosy produkce.

2 ) Zdravější rostliny a jejich plody mají vyšší obsah vitamínů.

3 ) Zvýšení odolnosti rostlin proti chorobám a škůdcům (Vyšší odolnost zdravých porostů)

4 ) Snížení provozních nákladů na pěstování rostlin (Snížení množství hnojiv a ochranných postřiků)

5 ) Snížení dopravních  nákladů  (Zmenšení objemu)

Tím, že dojde k výraznému zmenšení objemu biologické hmoty po zkrmení žížalami zvýší se obsah minerálních látek v naturhumusu. Zlepší se rovněž využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě (zvláště fosforu), tím dojde k úsporám dávkovaného minerálního hnojiva a rovněž menší znečistění spodních vod. Ale optimálním hnojením vermikompostem není nutné již dodatečné přihnojování minerálním hnojivem. Jen doplňovat obsah vápníku a zvláště hořčíku (Jehož obsah obecně klesá v půdě a rostlinstvu.), osvědčilo se přihnojování mletým dolomitem současně s vermikompostem.

Použití vermikompostu je tedy zvláště výhodné pro ekologická zahradnictví, zemědělství a lesnictví zvláště se zhoršenými přírodními podmínkami, samozřejmě rovněž pro každého občan a firmu v běžných podmínkách.

Způsoby hnojení vermikompostem

1 ) Zapravení do půdy orbou, zarýváním, zakopáním atd. Hodí se pro rostliny, keře, stromy vzrostlé (vinohrady, keře a stromy všeho druhu).

2 ) Volné posypání půdy. Hodí se na trávníky, pastviny, setí semeny, rovněž i vinohrady, kde žížaly zkrmují mulčovací vrstvy, nebo i volné pokrytí půdy. Prostě použití tam, kde se nekypří půda.

3 ) Přímé dávkování ke kořenům rostlin, keřů, stromů s  ředění zeminou. Použití při sadbě.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Google Reader
  • LinkedIn