Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692

Půda

Půda je dynamický živý systém, který se tvoří, vyvíjí a udržuje vlivem okolního prostředí.

Vermikompostem  navracíme energii zpět do půdy aby mohla být opět využita pro růst rostlin a tím byly vytvořeny přirozeně optimální podmínky pro jejich důležitou roli – produkci kyslíku. Zvyšování obsahu organické hmoty pomocí vermikompostu do  půdy znamená i větší schopnost vázat,  resp. uskladňovat v půdě emise uhlíku.

Positivní působení vermikompostu  na půdu, život v půdě i život rostlin  vytváří komplexní efekt: Vermikompost  zlepšuje zpracovatelnost půdy,  zvyšuje sorpční schopnosti lehčích půd, nakypřuje utužené a těžké půdy, může redukovat choroby rostlin i působení škůdců, snižuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH, zvyšuje vodní jímavost a vodní kapacitu, snižuje vodní erozi na svazích, snižuje spotřebu vody, zabraňuje vysychání půd, dlouhodobě zabezpečuje rostliny důležitými živinami, zvyšuje klíčivost osiv i sadby, regeneruje narušené půdy a podporuje život v půdě.

Zlepšená vodní jímavost půdy zlepšuje zpracovatelnost půdy a snižuje spotřebu energie při jejím obdělávání. Lepší vodní jímavost (organická půdní substance je schopna absorbovat až 20krát  množství vody ve své hmotnosti) může přispět k omezení eroze půd, právě tak jako předcházet povodním