Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692, email: ja.filip@seznam.cz

Chov a využití kalifornských žížal


Kalifornské žížaly stráví veškerý biologický materiál rostlinného i živočišného původu, toho se využívá při likvidaci biologických odpadů. Biologický materiál projde trávicím ústrojím kalifornských žížal a žížaly ho vylučují v podobě trusu. Trus je hutný černé barvy, takže připomíná černozem. Tento produkt se nazývá vermikompost. Ve vermikompostu není žádný podíl hlíny. 

Pomocí kalifornských žížal je možné zpracovat prakticky jakýkoliv biologicky rozložitelný materiál.

Chov kalifornských žížal se nemusí překopávat, stačí vrstvit krmivo na horu.
Biologický materiál je původně velkého objemu, který je po zpracování žížalami zmenšen, čehož se využívá kromě dalších předností ke zmenšení objemu biologických odpadů pro lepší skladovatelnost a dopravu.

V chovu kalifornských žížal je nutné udržet teplotu do 35°C. Toho lze dosáhnout předkompostováním, nebo pomalým dávkováním krmiva.

V chovu je třeba zabezpečit vlhkost zkrmovaného materiálu.Rozsah potřebné vlhkosti je široký (50% - 80%) - od obsahu vody obsažené v samostatném rostlinném materiálu, který se projeví vlhkostí ve vrstvě materiálu (zapaření a hnití materiálu) přes vlhkost z atmosférických srážek (déšť, sníh).  

Kalifornské žížaly je možné chovat na zpevněném či na nezpevněném povrchu. Tento druh nežije v půdě, proto nehrozí jejích "útěk" do volné přírody. Žijí pouze v biologických odpadech.  

Možnosti chovu kalifornských žížal

1 ) V bytě v takzvaném vermikompostéru. Vermikompostér lze koupit již vyrobený nebo si ho své pomocí může vyrobit každý. Tento chov je dost malý a hodí se pro zpracování rostlinných zbytků z kuchyně. Do klasických vermikompostérů doporučujeme cca 3kg násady

2 ) Na zahradě v kompostu. Žížaly nepotřebují žádnou ohrádku nebo ohraničení. Žížalám stačí jen hromádka. Jakékoliv ohraničení se dělá kvůli estetice. Lze využít i klasické kompostéry, jen musí zůstat otevřené. Typická velikost chovu je 1m3 a víc.  Více najdete na sekci pro zahrádkáře

3 ) Chov kalifornských žížal v pásech.  Tato metoda se používá při zpracování desítek až stovek tun odpadu ročně. Chov je situován v pásových hromadách. Kdy šíře pásu je minimálně 2metry a dálka záleží už jen na množství zpracovávaného odpadu. Více najdete na sekci pro Faremní chov

 

 . 

Průběh chovu kalifornských žížal od založení až po separaci žížal od vermikompostu


Způsobů a metod jak chovat kalifornské žížaly je nepřeberné množství. Zde budeme popisovat univerzální způsob pro chov na zahradě či v průmyslovém využití, pokud by Vám tato metoda nevyhovovala, kontaktujte nás. Navrhneme Vám jiný způsob.

Založení chovu kalifornských žížal:

Nejlepší varianta je založení chovu od začátku. Na potřebnou plochu se dá podkladní vrstva krmiva cca 30cm.  Na tuto vrstvu se rovnoměrně rozprostře násada kalifornských žížal. Tato vrstva se překryje cca 30cm vrstvou krmiva. Takto založený chov je potřeba zalít.

Průběh chovu:

Po založení trvá aklimatizace žížal cca 14 dní. Po této době opustí žížaly násadu a začnou zpracovávat Váš materiál (odpad). Jakmile se toto stane můžete začít přikrmovat. To znamená vrstvit nové krmivo nahoru. Každých 14 dnů cca 20 cm vrstvu. Pokud je krmivo suché, je potřeba jej zalít. Takto postupujete celou sezonu(od března do Listopadu). Žížaly se prožírají za novým krmivem a ve spodních vrstvách vzniká vermikompost.

Oddělení žížal od vermikompostu:

V podstatě se sundává poslední vrstva krmiva, do které již přelezly žížaly. Po posledním nakrmení je vhodné počkat cca 14 dní. Pak se vrchní vrstva stáhne a z ní vznikne nová násada kalifornských žížal. Tuto vrstvu použijeme na založení nového chovu. Hotový vermikompost obsahuje už jen minimální množství žížal.  Minimální dobu vermikompostování při venkovním chovu doporučujeme 10 měsíců


 

K námi dodané násadě kalifornských žížal dostane i zákazník návod na chov. Kdykoliv budete potřebovat poradit, můžete se na nás obrátit s dotazem.