Kalifornské žížaly, Jakub Filip, Mobil: +420 728 874 692, email: ja.filip@seznam.cz

O NÁS

Chovem kalifornských žížal se profesionálně zabýváme víc jak 15 let. Za tuto dobu jsme již nasbírali spoustu zkušeností, které jsme ochotni předat našim zákazníkům, ať už jde o chovatele, kteří mají žížaly ve vermikompostérech, zahrádkáře, zemědělce či obce.

Certifikovaná metodika

V roce 2013 jsme se podíleli na vytvoření Certifikované metodiky pro VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ. Tuto metodiku si zde můžete i stáhnout.

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ
(certifikovaná metodika)
Autoři
Ing. Aleš Hanč, Ph.D. - ČZU v Praze
Ing. Petr Plíva, CSc. - VÚZT, v. v. i. Praha
Oponenti metodiky
Ing. Michaela Budňáková - Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Martin Dubský, Ph.D. - Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Certifikovaná metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR - Odborem rostlinných komodit pod č. j. 81090/2013-MZE-17221
Ke zpracování certifikované metodiky bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QI91C199 "Optimalizace technologie faremního vermikompostování"

Potvrzení

Potvrzení z Ministerstva životního prostředí

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

REFERENCE

ZOO Praha

Potvrzujeme, že jsme od firmy Ing. Petr Filip, Dvorní 5, 696 18 Lužice roku 2011 nakoupili technologii na zpracování podestýlky zvěře pomocí kalifornských žížal pro 50 tun ročně.

Firma Ing. Petr Filip nás v průběhu 1 roku naučila vše potřebné k nepřetržitému chovu kalifornských žížal, získávání vermikompostu a hnojení s ním.

Ladislav Žoha

Technolog, krmivář. Odd. ZOO

Gotberg, a.s.

Potvrzujeme, že jsme od firmy Ing. Petr Filip, Dvorní 5, 696 18 Lužice roku 2010 nakoupili technologii na zpracování matolin, pomocí kalifornských žížal pro 40 tun ročně.

Firma Ing. Petr Filip nás v průběhu 1 roku naučila vše potřebné k nepřetržitému chovu kalifornských žížal, získávání vermikompostu a hnojení s ním. S technologií jsme spokojeni, rovněž tak se spoluprací s firmou Ing. Petr Filip. Díky této technologii jsme byli schopni také ušetřit finanční prostředky - např. za svoz a uložení odpadu, likvidaci odpadu .

Michal Mlejnek

Řiditel

r
 

Vinselekt Michlovský a.s

Potvrzujeme, že jsme od firmy Ing. Petr Filip, Dvorní 5, 696 18 Lužice roku 2007 nakoupili technologii na zpracování výlisků z hroznů pomocí kalifornských žížal pro 200 tun odpadu ročně. V současné době zpracováváme 250 - 400 tun odpadu.

Firma Ing. Petr Filip nás naučila vše potřebné k nepřetržitému chovu kalifornských žížal, získávání vermikompostu a hnojení s ním. S technologií jsme spokojeni, rovněž tak se spoluprací s firmou Ing. Petr Filip.

Doc. Ing. Miloš Michlovský DrSc.

Potvrzujeme, že jsme pořídili násadu kalifornských žížal od Ing. Petra Filipa, Dvorní 5, 69618 Lužice. Jejich ochota řešit problémy spojené nejen s chovem těchto žížal a výrobou vermikompostu, ale i s administrativní stránkou věci je obrovská a po celou dobu nám poskytují maximální poradenský servis.

Jako biozemědělci budeme letos na podzim poprvé po třech letech od založení chovu aplikovat vermikompost do pole a příští rok budeme vyhodnocovat jeho použití v porovnání s jinými postupy hnojení

František Král

Potvrzujeme, že jsme od firmy Ing. Petr Filip, Dvorní 5, 696 18 Lužice roku 2012 nakoupili technologii na zpracování štěpky, trávy, listí pomocí kalifornských žížal pro 400 tun ročně.

Firma Ing. Petr Filip nás v průběhu 1 roku naučila vše potřebné k nepřetržitému chovu kalifornských žížal, získávání vermikompostu. S technologii jsme spokojeni, rovněž tak se spoluprací s firmou Ing, Petr Filip.

Ing. Jaromír Michálek