Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692, email: ja.filip@seznam.cz

Zpracování odpadu pomocí kalifornských žížal

Biologický materiál (odpad) projde trávicím ústrojím kalifornských žížal a tím vzniká velmi kvalitní hnojivo - vermikompost. Vermikompost je složen z unikátní kombinace enzymů, huminových kyselin, minerálních látek a růstových hormonů. Což nelze dosáhnout v jiném typu hnojiva nebo humusu, substrátu.

Ústním otvorem jsou nasávány jemné částice, projdou trávicí trubicí a pomocí trávicích enzymů jsou částice dokonale rozloženy na hnojivo (vermikompost). Během procesu vermikompostovaní dojde k úplnému rozkladu hnijících a plesnivých částic. Dále kalifornské žížaly dokáží zničit  bakterie, viry a původce zažívacích nemocí (např. salmonely). Složení trávicích enzymů kalifornských žížal je stejné jako u člověka - pepsin, trypsin, chymtrypsin. Semena ve vermikompostu fyzicky zůstávají jen už neklíčí.

 Jako biologický materiál (krmivo) slouží:

 • sláma,
 • siláž
 • hnůj
 • výlisky z hroznů (matoliny)
 • výlisky z ovoce (jablka, hrušky, broskve, meruňky, maliny, ostružiny, višně a třešně)
 • odpady po zpracování zeleniny
 • tráva, listí, seno, vojtěška
 • pivovarské mláto
 • pivovarské kvasinky
 • řepné řízky
 • obilné plevy
 • ovocné zbytky z palíren
 • drcený pivovarský slad
 • drcené krmném směsi pro hospodářská zvířata
 • odpady z výroby cukrovinek
 • odpady z pekáren,
 • odpady z mlýnů
 • odpady po lisování olejnin
 • kaly z čistíren odpadních vod
 • papír
 • biologicky rozložitelný odpad z domácnosti
 • tuky z průmyslové výroby

Veškeré uvedené druhy krmiv pro kalifornské žížaly se dají vzájemně kombinovat a ještě k tomu míchat s digestátem (odpadem z bioplynových stanic)

Vermikompost zvyšuje využitelnost rovněž minerálních látek již obsažených v půdě pro rostliny.

Přítomnost enzymů v přírodní formě ovlivňuje půdní biologické procesy a společně s růstovými stimulátory podporuje klíčení semen, vzrůst rostlin. Aplikací vermikompostu se zvyšuje úroda asi o 30%.

Enzymy obsažené ve vermikompostu rozkládají čpavek již ve stádiu zrodu, proto rozkládající se organické látky takto nezapáchají, čímž lze zlepšit kvalitu a čistotu podestýlek pro dobytek. Dále enzymy rozkládají složité organické látky na jednodušší a způsobují tím snadnou využitelnost pro rostliny.

Technologií výroby vermikompostu se zbavíme mnohdy obtížného biologického odpadu, který je zároveň přeměněn v kvalitní hnojivo vermikompost.

Program ekologické koncepce lze nabídnout obcím, zemědělským družstvům, pěstitelům, nebo těm, kteří se potřebují prostě zbavit obtížných biologických odpadů, tím postupně zvyšovat zaměstnanost obyvatel v regionech s vysokou nezaměstnaností. Veškeré výše uvedené znalosti a zkušenostmi jsem připraveni vám ihned nabídnout a aplikovat je na vaše konkrétní podmínky.