Kalifornské žížaly, Jakub Filip, mobil: +420 728 874 692, email: ja.filip@seznam.cz

                      Vermikompost

Produktem kalifornských žížal je hnojivo zvané vermikompost.

Při výsadbě lze vermikompost ředit se zeminou v poměru 1:10 až 1:15.

Při plošném hnojení vermikompostem stačí hnojit jednou za 2-3 roky a to při dávkování 5 t- 10 t na ha.

Při použití vermikompostu již není  třeba hnojit minerálními hnojivy.

Vermikompost se zarývá, či zahrnuje do půdy, nebo v případech, kdy není možné kypřit půdu (například trávníky) se jenom jemně rozprostře na povrchu pozemku, přesto se všechny látky ve vermikompostu se dostanou ke kořenům rostlin. Jelikož jsou rozpustné ve vodě, která je samozřejmě nutná pro rychlejší účinek hnojiva.

Přítomnost vermikompostu v půdách zvyšuje zásaditost a úrodnost.Výhody použití vermikompostu z chovu kalifornských žížal:

1 ) Větší výnosy produkce

2 ) Zdravější rostliny a jejich plody mají vyšší obsah vitamínů.

3 ) Zvýšení odolnosti rostlin proti chorobám a škůdcům (vyšší odolnost zdravých porostů)

4 ) Snížení provozních nákladů na pěstování rostlin a šetrnost k půdě a spodním vodám (snížení množství hnojiv a ochranných postřiků)

5 ) Snížení dopravních nákladů (zmenšení objemu)

Tím, že dojde k výraznému zmenšení objemu biologické hmoty po zkrmení žížalami zvýší se obsah minerálních látek ve vermikompostu. Zlepší se rovněž využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě (zvláště fosforu), čímž dojde k úsporám dávkovaného minerálního hnojiva a rovněž k menšímu znečistění spodních vod. Optimálním hnojením vermikompostem není nutné již dodatečné přihnojování minerálním hnojivem.

Použití vermikompostu je tedy zvláště výhodné pro ekologická zahradnictví, zemědělství a lesnictví zvláště se zhoršenými přírodními podmínkami, samozřejmě rovněž pro každého občana a firmu v běžných podmínkách.

Působení vermikompostu

 

Vermikompost kromě posilování rostlin brání výskytu houbových chorob, posilování rostlin též omezuje výskyt živočišných škůdců. Použití vermikompostu způsobilo mohutný růst ovocných stromů s bohatou úrodou, rovněž i zeleniny a květin. Hodí se též pro pěstování vinné révy i okrasných stromů a dřevin, lesních porostů.

Hnojivo obsahuje kvalitní huminové kyseliny, enzymy. Vermikompost má optimální poměr uhlíku a dusíku 15-10:1, obsahuje stopové prvky, hlavně mangan, bór, zinek. Je vhodný i jako substrát pro očkování sterilních půd, např. při rekultivacích, po chemických zásazích, po záplavách nebo při projevech půdní únavy .

Působením enzymů v vermikompostu rostliny lépe využívají minerální látky již obsažené v půdě. Vermikompost podporuje též tvorbu kořenového systému a celkové biomasy, zvyšuje vitalitu a znásobuje množství květů a plodů, urychluje dozrávání a zvyšuje obsah cukrů a vitamínu C v plodech a naopak snižuje hladinu dusičnanů.
Vyvážený obsah živin, přítomnost a výborná využitelnost stopových prvků, vysoký obsah přírodních enzymů a růstových stimulátorů a vynikající zúrodňovací drobtovitá struktura vytváří z tohoto výrobku ideální hnojivo. Jednotlivé aktivní složky působí komplexně po celou dobu vegetace a zabezpečují tak rostlině neustále dostatek všeho, co potřebuje ke zdravému růstu, kvetení a tvorbě plodů.. Pronikavě se zvýší výnosy ovoce, zeleniny vinné révy, brambor i obilovin. vermikompost lze využít i v okrasném zahradnictví, lesnictví, dále i pro pěstování pokojových a skleníkových rostlin. Rovněž pro veškeré zemědělské plodiny bez rozdílu.

Způsoby hnojení vermikompostem

1 ) Zapravení do půdy orbou, zarýváním, zakopáním atd. Hodí se pro rostliny, keře, stromy vzrostlé (vinohrady, keře a stromy všeho druhu).

2 ) Volné posypání půdy. Hodí se na trávníky, pastviny, setí semeny, rovněž i vinohrady, kde žížaly zkrmují mulčovací vrstvy, nebo i volné pokrytí půdy. Prostě použití tam, kde se nekypří půda.

3 ) Přímé dávkování ke kořenům rostlin, keřů, stromů s ředění zeminou. Použití při sadbě.

Příklad chemického složení vermikompostu