FAREMNÍ CHOV

Kalifornské žížaly, Jakub Filip Mobil: +420 728 874 692, email: ja.filip@seznam.cz

Jsme schopní realizovat chovy kalifornských žížal, které ročně dokáží zpracovat desítky až stovky tun materiálu. 

Každému zájemci jsme schopni navrhnout chov dle jeho požadavků a možností. Naše technologie je uzpůsobena průmyslovému nasazení.

Před každým návrhem chovu je pro nás nejdůležitější znát množství odpadu, které mají žížaly zpracovat v průběhu jednoho roku. Na základě tohoto údaje navrhneme cenu a prostorovou náročnost. 

Před založením chovu je potřeba:

Vytvořit podkladní vrstvu krmiva ve velikosti potřebné plochy a výšce 20-30 cm. Krmivo musí být vychladlé a dostatečně vlhké. Dále je potřeba mít zásobu na zakrytí násady: zhruba stejné množství jako pro podkladní vrstvu. Vrstva slouží k ochraně kalifornských žížal před náhodným přidáním horkých bioodpadů na chov a také k ochraně žížal před utopením přívalem vody.

Založení:

Na podkladní vrstvu se rovnoměrně rozprostře námi dodaná násada a zakryje se 20 až 30 cm krmiva. Během 14 dní kalifornské žížaly začnou přelézat do vašeho odpadu (krmiva). Až se toto stane je vhodné opět přikrmit. (20 -30 cm).

Průběh chovu:

Žížaly se přikrmují jednou za 14 dní, kdy se na chov nasype 20 - 30 cm odpadu (nejčastější možnost). Za 21 - 30 dní se na chov nasype 50 cm odpadu. Záleží na vašich technických možnostech a na rychlosti zpracování vrstev biologických odpadů kalifornskými žížalami. Tento postup je třeba odzkoušet podle konkrétních podmínek chovu a může probíhat v rozmezí únor až listopad. Na konci listopadu se přidává silnější vrstva, aby měli žížaly co konzumovat v zimě. Hustota žížal se pak sama reguluje podle množství biologických odpadů na zimu a časné jaro, nehrozí tak, že kalifornské žížaly nebudou mít krmivo přes zimu a po zimě.

Je třeba dodržet technologické podmínky správného vermikompostování, tj. teplota chovu musí být do 35 0C (nezáleží na venkovní teplotě). Vyšší teplotu biologických odpadů lze snížit předkompostováním. Vlhkost musí být taková, aby se dal materiál plasticky tvarovat (pěstní zkouška), což odpovídá vlhkosti chovu nad 55%. Obyčejně se vlhkost chovu pohybuje 60% až 70%. Vyšší vlhkost nevadí, v chovu může být vlhkost až 80%, vadí nižší vlhkost pod 55%, kdy se materiál nedá plasticky vytvarovat a rozpadá se. Přesto se vermikompost snadno rozmetá běžnými rozmetadly či jinak rozhazuje a zapravuje do půdy. Vermikompost má totiž vlivem působení kalifornských žížal drobivou strukturu. Vermikompostem lze hnojit i zatravněné plochy bez nutnosti zapravení do půdy.

Uspořádání chovu:

Řešení podle konkrétních prostorových možností. Chov kalifornských žížal v pásových hromadách - šířka pásu se volí podle dosahu manipulační techniky, podle ní se volí délka chovu. Pásové hromady se umísťují na volné ploše - jeden pás. V případě potřeby je chov rozdělen na více pásů. Pásy je možné umístit i podél stěn betonových žlabů.

Podklad chovu: zpevněná plocha, nezpevněná plocha - louky, pole (kalifornské žížaly se drží jen v bioodpadech, do země nelezou).

Cena násady kalifornských žížal pro velkoodběratele:

Cenu násady je stanovena individuálně podle velikosti chovu a potřeb zákazníka

Počáteční biologické odpady: je dohodnutá hmotnost biologických odpadů zpracovaná za první rok

V cenách je podrobný návod na likvidaci biologických odpadů kalifornskými žížalami (chov kalifornských žížal). Pokud je třeba je poskytnuta i osobní konzultace v podobě metodické pomoci.

Nabízíme i  metodickou pomoc a to od založení chovu,přes  vytěžení vyrobeného hnojiva (vermikompostu) a až po obnovení vlastního chovu pro další použití odběrateli, doba je řádově v měsících, může být i delší, záleží na rozsahu a složitosti zakázky.

Násada kalifornských žížal umožní tedy odběratelům si založit vlastní chov kalifornských žížal pro další roky, investice je jednorázová.

Veškeré konečné ceny jsou stanovovány individuálně pro každého zákazníka a řídí se konkrétními podmínkami a jsou včetně pomoci a poradenství při aplikacích u zákazníka.